Championship of "Electro-slabotochnaya promyshlennost"- September 1935

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Shchipunov

*

13.0

2

Chernikov O.

*

11.0

3

Vasiliev V.

*

11.0

4

Breitman

*

10.5

5

Yuriev B.

*

10.0

6

Baburin

*

10.0

7

Starchenkov

*

9.5

8

Glebov

*

8.0

9

Sobol

*

7.5

10

Averkov

*

7.0

11

Grigoriev

*

7.0

12

Ioslevich

*

5.5

13

Gromov

*

4.0

14

Maikaier

*

.

15

Polynko

*

.

16

Mishkinis

*

.


64 15-1935 1 page
database of games in PGN format ch_els35.zip(games of 120)