Championship of "Rabpros"(Moscow)- 1931

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

P

1

Orlov A.

*

10.0

2

Melikhov

*

8.5

3

Goffenshefer

*

7.0

4

Veselovsky

*

6.0

5

Zhantiev

*

5.5

6

Sakharov B.

*

5.0

7

Yaroshevsky

*

5.0

8

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.


64 13-14-1931 212 page
database of games in PGN format ch_mra31.zip(games of 55)