Championship of "Stroitel"- Leningrad 1929

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

P

1

Prokofiev

*

14.5

2

Rogan

*

13.5

3

Shchipunov

*

12.5

4

Kurnosov

*

11.5

5

Evreinov

*

11.5

6

Zlotov

*

10.5

7

Shalman O.

*

9.0

8

Kovelman

*

8.5

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.

15

*

.

16

*

.

17

*

.


Shahmatnyj Listok 14-1929 222 page
database of games in PGN format ch_str29.zip(games of 136)