Championship of "Sovtorgsluzhashchie"(Moscow)- 1928

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Riumin N.

*

12.0

2

Zubarev N.

*

11.5

3

Panov V.

*

11.0

4

Rossolimo N.

*

9.0

5

Bogatyrev O.

*

8.5

6

Radugin A.

*

8.0

7

Yudkovsky M.

*

7.5

8

Dmitriev

*

7.0

9

Alfeevsky

*

6.5

10

Bolonin

*

6.5

11

Gordon

*

6.5

12

Pavlov

*

6.5

13

Tanin

*

6.0

14

Fradkin

*

5.5

15

Bestuzhev

*

4.0

16

Maltsev

*

4.0


Shakhmaty 4-1928,Shakhmatnyj Listok 6-1928 108 page
database of games in PGN format ch_mso28.zip(3 games of 120)