6 Championship of Russian veterans - Zhavoronki 4-13.10.1997(swiss,9 rounds,36 participants)

Rk

Name

P

1

Chernikov O.

7.0

2

Khavsky S.

6.0

3

Gusev Y.

6.0

4

Shestoperov A.

6.0

5

Gruzman B.

6.0

6

Zhelezny S.

6.0

7

Shakhov M.

5.5

8

Kapeljush L.

5.5

9

Gorshkov

5.5

10

Grinberg

5.5

Gilman A.

.

1

Kozlovskaya V.

.

2

Shestoperova A.

.

3

Sorokina T.

.

Sirotina E.

.

Blagonadezhnaya I.

.

Zatulovskaya T.

.


database of games in PGN format zhavor97.zip(2 games of ???)