All-Russian open tournament of veterans - Ozery Autumn 1997(swiss-11 rounds,48 participants)

Rk

Name

P

1

Osnos V.

8.5

2

Khasin Ab.

7.5

3

Sanakoev G.

7.5

4

Zhukhovitsky S.

7.5

5

Leonidov V.

7.0

6

Zhelezny S.

7.0

7

Rutman A.

7.0

8

Semasev K.

7.0

Gusev Y.

6.5

Mosionzhik I.

6.5

Arkhangelsky B.

6.0

Chernikov O.

6.0

Zhuravliov V.

6.0

Lerner A.

6.0

Agrinsky V.

6.0(12)

Grinberg

5.5(10)

Frumson Y.

5.5(10)

Sorokin B.

5.5(10)

Rustamov B.

5.5(11)

Gilman A.

4.5(9)

Khramov E.

4.5(9)

Potapov A.

4.5(9)

Plaskeev E.

4.0(7)

Goriainov V.

3.5(9)

Vinogradov K.

3.5(7)

Chajlakhian L.

3.5(10)

Rodionov A.

3.5(7)

Piniagin D.

3.0(8)

Nikitin A.

3.0(7)

Lokhov Y.

3.0(6)

Botkin V.

2.5(9)

Makartsev V.

2.5(8)

Narodizki E.

2.5(6)

Nozhnov V.

2.0(8)

Omelchenko L.

2.0(6)

Davidov M.

2.0(5)

Dommes V.

2.0(4)

Sarkisian T.

2.0(3)

Sazonov Y.

2.0(3)

Komarov A.

1.5(9)

Kuritsyn V.

1.5(5)

Vaganov M.

1.5(2)

Mazhaev

1.0(4)

Abzirko N.

0.5(7)

Masich V.

0.5(3)

Kobetskij V.

0.0(4)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 Belavenets,Liudmila 2175 + 1/10 - ?/6 + ?/4 - 1/2 + 1/3 - 1/5 + ?/7 - 1/8 + 1/9 7.5 / 9
2 Gumilevskaja,Galina   - 1/12 + ?/7 - ?/3 + 0/1 - 1/4 + 1/6 - 1/8 + 1/5 - 1/10 7.0 / 9
3 Kiparenko,Galina   + ?/11 - 1/14 + ?/2 - 1/4 - 0/1 + ?/8 - ?/6 + ?/7 + 1/12 5.5 / 9
4 Mosionzhik,Bronia   - 1/5 + ?/9 - ?/1 + 0/3 + 0/2 - ?/11 - 1/14 + 1/13 - 1/6 5.5 / 9
5 Blagonadezhnaya,Idea   + 0/4 - 1/13 - 1/7 + 1/9 - ?/6 + 0/1 + 1/12 - 0/2 + 1/14 5.5 / 9
6 Makogonova,Nadezhda   + 1/8 + ?/1 - ?/9 - 1/10 + ?/5 - 0/2 + ?/3 - 1/12 + 0/4 5.0 / 9
7 Trotsenko,Evgenia   + 1/14 - ?/2 + 0/5 - 0/8 + 1/10 + 1/13 - ?/1 - ?/3 - ?/11 5.0 / 9
8 Belokurova,L   - 0/6 - 1/11 + ?/10 + 1/7 - ?/9 - ?/3 + 0/2 + 0/1 - 1/13 4.5 / 9
9 Zvorykina,Kira 2245 + 1/13 - ?/4 + ?/6 - 0/5 + ?/8 - ?/12 + ?/11 - 1/14 - 0/1 4.5 / 9
10 Kuritsina,N   - 0/1 + 1/12 - ?/8 + 0/6 - 0/7 + 1/14 - 1/13 + ?/11 + 0/2 4.0 / 9
11 Kotsiuba,V   - ?/3 + 0/8 - 0/12 + ?/14 - ?/13 + ?/4 - ?/9 - ?/10 + ?/7 3.5 / 9
12 Strandstrem,T   + 0/2 - 0/10 + 1/11 + ?/13 - ?/14 + ?/9 - 0/5 + 0/6 - 0/3 2.5 / 9
13 Timofeeva,Valentina   - 0/9 + 0/5 + 1/14 - ?/12 + ?/11 - 0/7 + 0/10 - 0/4 + 0/8 2.0 / 9
14 Ivushkina,A   - 0/7 + 0/3 - 0/13 - ?/11 + ?/12 - 0/10 + 0/4 + 0/9 - 0/5 1.0 / 9

64 1-2-1998 65 page
database of games in PGN format ozery97.zip(242 games of 327)