Memorial Karpunov Novokuznetsk 1997

1 Iskusnyh,Sergei 2440 +173
&;
111 111119.0 / 10 43.50
2 Arkhipov,Nikolai G 2200 +308 0
&;
111111119.0 / 11 41.00
3 Lomakin,Dmitriy     00
&;
 11111118.5 / 11  
4 Leonov,A 2315 +88 0 
&;
10 111116.5 / 9 25.50
5 Leisle,D 2165 +139 000
&;
111116.5 / 11 25.00
6 Fedorov     010
&;
1100015.0 / 11 26.25
7 Khramzov,A      0 0
&;
011115.0 / 9 17.25
8 Melnikov,Boris 2265 -69 0000001
&;
11115.0 / 12 14.50
9 Beznosov,Ilia     0000100
&;
103.0 / 11 12.50
10 Lavrentiev,B     000001000
&;
113.0 / 11 8.50
11 Pereboev     000001000
&;
12.5 / 11  
12 Akchelov,Sergey     00000000100
&;
1.0 / 11  

Generated with ChessBase 8.0


Chessbase
database of games in PGN format novoka97.zip(64 games of 66)