Tournament Moscow 1997

1 Hait,Alexander 2370 0
&;
01101116.0 / 9 24.25
2 Gromadin,Gleb 2190 +199 1
&;
0011116.0 / 9 23.25
3 Shestakov,Sergei S 2325 +6 1
&;
1015.5 / 9 24.00
4 Klichev,Mikhail 2355 -26 01
&;
115.5 / 9 23.25
5 Gaspariants,Vladimir 2335 -87 00
&;
114.5 / 9  
6 Nikolaenko,Andrej 2130 +104 100
&;
10 3.5 / 8 16.50
7 Rasskazov,Vladimir     000
&;
0113.5 / 9 13.75
8 Tenikashvili,Georgij     000011
&;
103.5 / 9 12.25
9 Gaspariants,Garry 2265 -134 1000
&;
03.0 / 9 16.00
10 Orzhekovsky,Vladimir     000 011
&;
3.0 / 8 11.50
Average Elo: 2257 <=> Cat: 1

Generated with ChessBase 8.0


Chessbase
database of games in PGN format moscow97.zip(44 games of 45)