Championship of Nizhny Novgorod region- 1997

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Voitsekhovsky S.

*

8.5

2

Korobov I.

*

7.0

3

Labutin S.

*

6.5

4

Skomorokhin R.

*

6.5

5

Kuporosov V.

*

6.0

6

Kapeljus L.

*

6.0

7

Kulikov A.

*

5.5

8

Krivonogov A.

*

5.0

9

Sokolov Al.

*

5.0

10

Shurygin S.

*

4.0

11

Novgorodsky V.

*

3.0

12

Shadrina T.

*

3.0


Shahmaty v Rossii 3-1998 40p
database of games in PGN format ch_nno97.zip(1 game of 66)