National tournament(seniors) - Oka 1994(swiss-9 rounds,34 participants)

Rk

Name

P

1

Zhukhovitsky S.

7.0

2

Suetin A.

7.0

3

Khasin Ab.

6.0

4

Kapeliush L.

6.0

5

Shakhov M.

6.0

6

Zagorovsky V.

5.5

7

Kholmov R.

5.5

8

Bodisko A.

5.5

9

Gusev Y.

5.0

Veltmander I.

.

Natapov G.

.

Zhuravlev G.

.

Grachev A.

.


database of games in PGN format oka94.zip(1 games of 153)