Cup World(selected)- Belgorod 3-13.4.1989(swiss-9 games,64 participants)

Rk

Name

P

1

Tiviakov S.

6.5

2

Minasian A.

6.0

3

Kramnik V.

6.0

4

Galdunts S.

6.0

5

Piskov Y.

6.0

6

Karpman V.

6.0

7

Kuzmin A.

6.0

8

Huzman A.

6.0

9

Tunik G.

6.0

10

Anastasian A.

6.0

11

Yailjan M.

5.5

12

Glek I.

5.5

13

Tseitlin Mark

5.5

14

Titov G.

5.5

15

Shabalov A.

5.5

16

Khenkin I.

5.5

17

Kengis E.

5.5

18

Zilberstein V.

5.5

19

Godes D.

5.5

20

Nikolenko O.

5.5

21

Yakovich Y.

5.0

22

Yuferov S.

5.0

23

Tsarev V.

5.0

24

Kozlov V.

5.0

25

Taborov B.

5.0

26

Zagrebelny S.

5.0

27

Moroz A.

5.0

28

Tabatadze G.

5.0

29

Shestakov S.

5.0

30

Piesina G.

4.5

31

Arbakov V.

4.5

32

Meister Y.

4.5

33

Buturin V.

4.5

34

Filipenko A.

4.5

35

Kveinys A.

4.5

36

Elizarov A.

4.5

37

Basin L.

4.0

38

Kantsler B.

4.0

39

Grigorian K.

4.0

40

Vorotnikov V.

4.0

41

Efimov I.

4.0

42

Donchenko A.

4.0

43

Bagaturov G.

4.0

44

Shahtakhtinskij A.

4.0

45

Sandler L.

4.0

46

Savchenko S.

3.5

47

Orlov G.

3.5

48

Gorelov S.

3.5

49

Gofshtein L.

3.5

50

Moldobaev E.

3.5

51

Levin F.

3.5

52

Purgin N.

3.5

53

Kachur A.

3.5

54

Petrosian K.

3.5

55

Annageldiev O.

3.0

56

Chudinovskih A.

3.0

57

Tataev M.

3.0

58

Arkhipov S.

3.0(of 7)

59

Reprintsev A.

2.5

60

Geller A.

2.5

61

Daudzvardis J.

2.5

62

Yakhiaev T.

2.5

63

Rakin A.

2.5

64

Vepkhvishvili V.

2.0


Shahmaty v SSSR 6-1989 18 page
database of games in PGN format belgor89.zip(281 games of 286)