Team championship of "Trade Union"- Yaroslavl May 1986

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Poliot-Cheliabinsk

*

2

2.5

1.5

3.5

3.5

4

4

21.0

2

Plastpolimer-Leningrad

2

*

1.5

2.5

3.5

3.5

4

3.5

20.5

3

Russkiy Dizel-Leningrad

1.5

2.5

*

2.5

2

3.5

2.5

4

18.5

4

Torpedo-Moscow

2.5

1.5

1.5

*

1.5

3

3

2.5

15.5

5

Podshipnik-Moscow

0.5

0.5

2

2.5

*

2.5

3

3

14.0

6

Yaroslavetz-Yaroslavl

0.5

0.5

0.5

1

1.5

*

2.5

2.5

9.0

7

Traktor-Minsk

0

0

1.5

1

1

1.5

*

2.5

7.5

8

Zarya-Nikolaev

0

0.5

0

1.5

1

1.5

1.5

*

6.0


Poliot: Sveshnikov E.,Panchenko A.-5,Dvoirys S.,Shumiakina T.-5
Plastpolimer: Yudasin L.,Ivanov S.,Yuneev A.,Rubtsova T.,
Russkiy Dizel: Osnos V.,Shabanov Y.,Varlamov V.,Bystriakova E.,
Podshipnik: Andreev A.,Donchenko,
Yaroslavetz: Arseniev V.,
Torpedo: Baikov V.,
Traktor: Libov,
Best results by boards:
1-Sveshnikov E.-5,
2-Ivanov S.-6,
3-Dvoirys S.-5.5,
4-Bystriakova E.,Rubtsova T.-5.5,
64 13-1986 7 page,Shahmaty 14-1986 5 page
database of games in PGN format ch_trt86.zip(20 games of 112)