Championship of Central Chess Club of "Soviet Army"- Moscow October-November 1985

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Buturin V.

*

10.0

2

Epishin V.

*

9.0

3

Semeniuk A.

*

8.0

4

Naumkin I.

*

7.5

5

Krasenkov M.

*

7.5

6

Nenashev A.

*

7.5

7

Levin F.

*

7.0

8

Karasev V.

*

6.5

9

Vekshenkov N.

*

6.0

10

Anastasian A.

*

5.5

11

Lukianov I.

*

5.0

12

Chudinovskikh A.

*

5.0

13

Geller A.

*

4.0

14

Zhelezny S.

*

2.5


Shahmatnyj Biulletenj 2-1986 26 page
database of games in PGN format ch_cca85.zip(12 games of 91)