Championship of Moscow Region- Podolsk 1982

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Kaidanov G.

*

9.5

2

Tseitlin Mikh.

*

8.5

3

Gusev Y.

*

8.5

4

Konovaltsev Y.

*

8.5

5

Kamshonkov S.

*

8.0

6

Vul A.

*

7.0

7

Kachar V.

*

7.0

8

Arbakov V.

*

6.5

9

Gofman A.

*

5.5

10

Titenko V.

*

5.5

11

Utemov V.

*

5.0

12

Natapov G.

*

4.5

13

Luchinkin S.

*

4.0

14

Kuznetsov A.

*

3.0(of 7)


database of games in PGN format ch_mrg82.zip(19 games of 91)
Hosted by uCoz