Team championship of Russia- Rostov-on-Don 15.2-6.3.1981

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Moscow region

*

5.5

5

7

6

5.5

5.5

5.5

4

6

6

6.5

7.5

8.5

78.5

2

Voronezh region

3.5

*

6

4.5

5

4

5.5

6

6

6.5

8

5.5

6

7

73.5

3

Cheliabinsk region

4

3

*

5.5

4.5

6

5

5.5

6

5

5

5

6.5

6.5

67.5

4

Leningrad region

2

4.5

3.5

*

5.5

3.5

6

5

6

4

6

4.5

7

6

63.5

5

Kemerovo region

3

4

4.5

3.5

*

4.5

4

6

5.5

4.5

5.5

6

5

7

63.0

6

Krasnodar krai

3.5

5

3

5.5

4.5

*

5

5.5

5

4

6.5

5

4.5

5

62.0

7

Rostov region

3.5

3.5

4

3

5

4

*

4

5

5

6.5

5.5

5

7

61.0

8

Udmurtia ASSR

3.5

3

3.5

4

3

3.5

5

*

5.5

6

5

6

5.5

5.5

59.0

9

Omsk region

5

3

3

3

3.5

4

4

3.5

*

6

4

6.5

6.5

5.5

57.5

10

Arkhangelsk region

3

2.5

4

5

4.5

5

4

3

3

*

4.5

4.5

7

5.5

55.5

11

Khabarovsk krai

3

1

4

3

3.5

2.5

2.5

4

5

4.5

*

6

5.5

5.5

50.0

12

Gorky region

2.5

3.5

4

4.5

3

4

3.5

3

2.5

4.5

3

*

3.5

7

48.5

13

Volgograd region

1.5

3

2.5

2

4

4.5

4

3.5

2.5

2

3.5

5.5

*

6

44.5

14

Kamchatka region

0.5

2

2.5

3

2

4

2

3.5

3.5

3.5

3.5

2

3

*

35.0


Cheliabinsk: Sveshnikov E.,Panchenko A.,Dvoirys S.,
Kamchatka: Kuksov V.,Kositsyn S.,Pakhomov I.,
Arkhangelsk: Zarubin P.,Shishkarev A.,
Volgograd: Shtyrenkov V.,
Moscow: Chekhov V.,Tseitlin Mikh.,Donchenko A.,Kaidanov G.,Arkhipov S.,Gofman A., Utemov V.,Chekhova T.,Kulikova L.
Kemerovo: Moiseev V.,Chernov S.,
Leningrad: Mishuchkov,Baranov V.,Kislova A.,
Omsk: Shcherbakov V.,Kislova V.,
Udmurtia: Veltmander I.,Khlusevich S.,Fedoseev V.,
Rostov: Zakharov A.,Petrushin A.,Mordasov A.,
Gorky: Paniushkin V.,
Krasnodar: Osachuk A.,Akhmylovskaya E.,
Voronezh: Kislov M.,Kudishevich D.,
Best results by boards:
1-Chekhov V.-9,
2-Panchenko A.-9,
3-Dvoirys S.-10.5,
4-Baranov V.,Veltmander I.-8.5,
5-Kislov M.-10.5,
6-Kudishevich D.-10,
7-Utemov V.-9,
8-Akhmylovskaya E.-10,
9-Kulikova L.,Kislova A.-10,
64 8-1981 4 page
database of games in PGN format ch_tru81.zip(31 games of 819)