Championship of Moscow Region- Planernaya 5-28.4.1980

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Kholmov R.

*

11.0

2

Chekhov V.

*

10.0

3

Gofman A.

*

9.5

4

Ivanov S.

*

9.0

5

Verner A.

*

8.5

6

Shvedchikov A.

*

8.5

7

Gusev Y.

*

7.5

8

Donchenko A.

*

7.5

9

Kaidanov G.

*

7.0

10

Komshonkov S.

*

7.0

11

Kuznetsov A.

*

7.0

12

Utemov V.

*

7.0

13

Vul A.

*

6.5

14

Konovaltsev Y.

*

6.0

15

Obukhovsky E.

*

4.5

16

Kuntsevich A.

*

3.5


database of games in PGN format mosreg80.zip(24 games of 120)
Hosted by uCoz