Championship of Moscow Region- Moscow 1-24.10.1979

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Tseitlin Mikh.

*

11.0

2

Chekhov V.

*

11.0

3

Verner A.

*

11.0

4

Donchenko A.

*

11.0

5

Kaidanov G.

*

9.5

6

Konovaltsev Y.

*

9.0

7

Kamenets A.

*

7.5

8

Vul A.

*

7.0

9

Kamshonkov S.

*

7.0

10

Estrin Y.

*

7.0

11

Pavlovichev Y.

*

6.5

12

Utemov V.

*

6.0

13

Gusev Y.

*

5.5

14

Nisman B.

*

5.5

15

Kachar V.

*

3.0

16

Grachev G.

*

2.5


database of games in PGN format mosreg79.zip(23 games of 128)
Championship of Moscow Region(play-off)- 1979

Rk

Name

1

2

3

4

P

1

Chekhov V.

*

4.0

2

Tseitlin Mikh.

*

3.5

3

Donchenko A.

*

2.5

4

Verner A.

*

2.0

Hosted by uCoz