Memorial T.Tailiev- Ashkhabad 1979

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Ivanov I.

*

12.0

2

Kakageldyev A.

*

9.0

3

Sergievsky V.

*

8.5

4

Fokin S.

*

8.5

5

Kudriashov A.

*

7.5

6

Yermolinsky A.

*

7.0

7

Loginov V.

*

7.0

8

Mamatov D.

*

6.0

9

Seoev R.

*

6.0

10

Fridinsky M.

*

5.5

11

Amakov Y.

*

5.0

12

Jazgeldyev K.

*

4.5

13

Geldymamedov H.

*

3.0

14

Davydov V.

*

1.5


database of games in PGN format ashhab79.zip(2 games of 91)
Hosted by uCoz