Open championship of Kharkov region- Kharkov 1978

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Mchedlov M.

*

8.5

2

Kogan B.-Lvov

*

8.0

3

Zhidkov V.-Kiev

*

8.0

4

Kozlov A.

*

8.0

5

Kalinsky I.

*

7.0

6

Kviatkovsky S.

*

7.0

7

Novikov I.

*

7.0

8

Savchenko

*

6.5

9

Elianov V.

*

6.5

10

Gubnitsky S.

*

6.0

11

Litvin

*

6.0

12

Timanin

*

6.0

13

Astrakhantsev

*

4.0

14

Yakhkind

*

2.5


Gubnitsky S.,Shakhmatnyj Kharkov 326 page
database of games in PGN format harkov78.zip(0 games of 91)