Championship of Lvov- 12.2-5.3.1977

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Buturin V.

*

10.0

2

Lesiv

*

.

3

Bilinsky V.

*

.

4

Zabytivsky

*

.

5

Guridov A.

*

.

6

Vorobetz B.

*

.

7

Levin F.

*

.

8

Korduban V.

*

.

9

Litinskaya M.

*

.

10

Sluchevsky E.

*

.

11

Rotshtein A.

*

.

12

Yanitsky Y.

*

.

13

Izrets

*

.

14

Rotshtein E.

*

.


Base Ukraine XX Century
database of games in PGN format ch_lvo77.zip(13 games of 91)