Championship of Ukraine(juniors)- Mukachevo 3-14.9.1977

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

P

1

Andrianov N.

*

.

2

Kharchenko V.

*

.

3

Shneider A.

*

.

4

Khuzman A.

*

.

5

Klimenko I.

*

.

6

Chernin A.

*

.

7

Kushch N.

*

.

8

Shkolnik B.

*

.

9

Novikov I.

*

.

10

Gutman

*

.

11

Moskalenko V.

*

.

12

Panchenko A.

*

.

13

Sergeev V.

*

2.5


Base Ukriane XX Century
database of games in PGN format ch_juu77.zip(12 games of 78)