Championship of Kharkov region- 1977

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

P

1

Novikov I.

*

13.5

2

Gubnitsky S.

*

13.0

3

Kozlov A.

*

13.0

4

Astrakhantsev A.

*

13.0

5

Podgaetsky

*

11.5

6

Shalimov V.

*

11.5

7

Cherikovsky

*

10.5

8

Sakhanovich Y.

*

10.0

9

Yakhkind M.

*

10.0

10

Chovnik

*

9.0

11

Rissenberg

*

8.5

12

Rautian Y.

*

8.0

13

Li

*

6.5

14

Smeliansky V.

*

6.5

15

Sobolev A.

*

6.5

16

Savchenko I.

*

6.0

17

Podgorny V.

*

5.5

18

Panchenko I.

*

5.0

19

Kovaleva

*

4.5


Gubnitsky S. Shahmatnyj Harkov 320p
database of games in PGN format ch_har77.zip( games of 171)