Team championship of Volga Region- Saratov July 1976

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

1

Saratov-I

*

27.0(of 36)

2

Volgograd

*

24.0

3

Saratov-II

*

19.5

4

Kuibyshev

*

.

5

Gorky

*

.

6

Astrakhan

*

.

7

Kazan

*

.


Saratov-I: Krogius N.,Shestoperov A.,Astashin A.,Zhivodov G.,Arkhangelsky V.,Salkina A.
Volgograd: Skachkov A.,Pleshakov V.,Kureeva R.,
Gorky: Gutkin B.,
Kuibyshev: Sidorov A.,
Saratov-II: Nedochetov M.,Glazkova O.,
Astrakhan: Ivannikov V.,
Best results by boards:
1-Krogius N.-4.5,
2-Shestoperov A-4.5,Skachkov A.-4.5,
3-Gutkin B.-5,
4-Zhivodov G.-5,Sidorov A.-5,
5-Pleshakov V.-4.5,
6-Glazkova O.-5.5,
64 32-1976 4 page
database of games in PGN format ch_vrg76.zip(2 games of 126)