Championship of Kharkov region- 1976

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

P

1

Gurevich M.

*

12.5

2

Sobolev A.

*

12.0

3

Kviatkovsky S.

*

11.0

4

Elianov V.

*

10.5

5

Yakhkind M.

*

10.0

6

Chernin A.

*

9.5

7

Gubnitsky S.

*

8.5

8

Shalimov V.

*

8.5

9

Cherikovsky

*

7.5

10

Litvin

*

7.0

11

Podgaetsky

*

7.0

12

Sakhanovich Y.

*

6.5

13

Chovnik

*

6.5

14

Smeliansky V.

*

5.5

15

Emelianenko L.

*

4.5

16

Kuperman

*

4.5

17

Luzanov

*

4.5


Gubnitsky S. Shahmatnyj Harkov 314p
database of games in PGN format ch_har76.zip(2 games of 136)