Championship of Kiev- 1975

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Gofshtein L.

*

11.5

2

Zhidkov V.

*

11.0

3

Peresypkin V.

*

10.5

4

Shianovsky V.

*

10.0

5

*

.

6

Bannik A.

*

.

7

Nikolaevsky Y.

*

.

8

Zaid L.

*

.

9

Kosikov A.

*

.

10

Taborov B.

*

.

11

Belorusov V.

*

.

12

Lainburg

*

.

13

Rudchenko A.

*

.

14

Denisenko V.

*

.

15

Zurakhov V.

*

.

16

Maksimenko V.

*

.


64 4-1976 3 page
database of games in PGN format ch_kie75.zip(2 games of 120)