Team championship of "Soviet Army"- Leningrad 10-20.9.1974

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Leningrad

*

4

2.5

4.5

4.5

4

5

5.5

30.0(of 49)

2

Odessa

3

*

5

4.5

4

4

4.5

5

30.0

3

Baltic

4.5

2

*

4.5

4.5

5

4

4.5

29.0

4

Siberia

2.5

2.5

2.5

*

6.5

5.5

3

5

27.5

5

Carpathian

2.5

3

2.5

0.5

*

3

6.5

4

22.0

6

Belarus

3

3

2

1.5

4

*

4

2.5

20.0

7

Baltic Navy

2

2.5

3

4

0.5

3

*

4

19.0

8

Ural

1.5

2

2.5

2

3

4.5

3

*

18.5

Team championship of "Soviet Army"- Leningrad 10-20.9.1974(1 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Klovans J.

*

6.0

2

Timoshchenko G.

*

4.5

3

Tukmakov V.

*

4.0

4

Karasev V.

*

3.5

5

Zheliandinov V.

*

3.0

6

Men B.

*

3.0

7

Rytov B.

*

2.5

8

Shereshevsky M.

*

1.5

Team championship of "Soviet Army"- Leningrad 10-20.9.1974(2 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Yuferov S.

*

5.0

2

Podgaets M.

*

4.5

3

Shmits A.

*

4.0

4

Zhuravliov V.

*

3.5

5

Shashin A.

*

3.5

6

Khasin Al.

*

3.0

7

Adler

*

3.0

8

Chernin

*

1.5


Leningrad: Karasev V.,Tseitlin Mark,Shashin A.,Ivanov I.,Dmitrieva F., Maltsev A.,Chireikina N.
Baltic: Klovans J.,Shmits A.,Zlotnik B.-4.5,Levchenkov V.-4.5,Kim A.-3.5, Vilerte T.-4,Ramane I.-2.5
Siberia: Timoshchenko G.,Khasin Al.,Verner A.,Vekshenkov-4.5,Tsifanskaya L.,
Odessa: Tukmakov V.,Podgaets M.,Lerner K.,Romanovsky R.-3.5,Shmirin A.-5, Shterenberg N.-4,Palchinskaya E.
Ural: Men B.,Chernin,Fokin G.,Bukeya N.-4,
Belarus: Shereshevsky M.,Yuferov S.,Zvorykina K.-4,
Carpathian: Zheliandinov V.,Adler,Zheleznov S.-4,Shul-Litinskaya M.-4,
Baltic Navy: Rytov B.,Zhuravliov V.,Petkevich J.,Gusev V.,Baniukevich Z., Eremina N.,Shtern L.-4
The best results by boards:
1-Klovans J.-6,Timoshchenko G.,Tukmakov V.,Rytov B.,
2-Yuferov S.,
3-Verner A.-5.5,
4-Ivanov I.-6.5,
5-Tsifanskaya L.,
6-Fokin G.-5.5,
7-Chireikina N.,Palchinskaya E.-4.5,
64 40-1974 14 page
database of games in PGN format ch_vvt74.zip(24 games of 392)