IV Open tournament - Liepaya 1970(swiss-11 games,346+100 participants)

Rk

Name

P

1

Shestoperov A.

9.5

2

Zhuravliov V.

9.0

3

Timoshchenko G.

9.0

4

Vasiliev R.

9.0

5

Chukaev E.

8.5

6

Mudrak A.

8.5

7

Zhukhovitsky S.

8.5

8

Sveshnikov E.

8.5

9

Nikitin V.

8.5

10

Burnevsky G.

8.5

Araslanov V.

Zakharov A.

Ostrovsky A.

Gogolev A.

Kalashnikov P.

Belkanov B.

Novogrudsky

Roizman A.

Utrobin

Firulev

Gashibaiazov

Gudim

Selivanovsky

Narditzky

Elizarov

Skachkov

Ivanov

Kuznetsov

Bobryshev

Gilman

Akbarov

Pozdniakov

Yakovlev

Bojarinov

1

Nikonova V.

9.0

2

Stepanova T.

8.5

3

Keleinikova V.

8.5

4

Milner V.

8.5

5

Agerova V.

8.0

6

Khrutzkaya G.

8.0

7

Akhmylovskaya L.

8.0

8

Vendrova R.

7.5

Mylnikova T.


database of games in PGN format liepay71.zip(9 games of 2453)
Hosted by uCoz