Team championship of "Soviet Army"- Leningrad 16-26.8.1971

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Transcaucasian

*

4

7

4

3

3

6.5

5

32.5(of 49)

2

Leningrad

3

*

4.5

4.5

5

4.5

4

5.5

31.0

3

Odessa

0

2.5

*

3.5

4

4.5

6

6

26.5

4

Moscow

3

2.5

3.5

*

4

3.5

5

5

26.5

5

Baltic

4

2

3

3

*

3.5

5.5

4.5

25.5

6

Baltic Navy

4

2.5

2.5

3.5

3.5

*

4.5

4

24.5

7

Group Soviet Army in Germany

0.5

3

1

2

1.5

2.5

*

4.5

15.0

8

Siberian

2

1.5

1

2

2.5

3

2.5

*

14.5

Team championship of "Soviet Army"- Leningrad 16-26.8.1971(1 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Vasiukov E.

*

4.5

2

Tukmakov V.

*

4.5

3

Cseshkovsky V.

*

4.5

4

Gufeld E.

*

4.0

5

Karpov A.

*

4.0

6

Klovans J.

*

3.0

7

Dementiev O.

*

2.5

8

Zheliandinov V.

*

1.0

Team championship of "Soviet Army"- Leningrad 16-26.8.1971(2 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Furman S.

*

5.5

2

Vaganian R.

*

4.5

3

Podgaets M.

*

3.5

4

Shmit A.

*

3.5

5

Zakharov I.

*

3.0

6

Ermakov

*

3.0

7

Yuferov S.

*

3.0

8

Zhuravliov V.

*

2.0

Team championship of "Soviet Army"- Leningrad 16-26.8.1971(3 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Izvozchikov A.

*

6.0

2

Arbakov V.

*

3.5

3

Bilunov

*

3.5

4

Petkevich J.

*

3.5

5

Rytov B.

*

3.5

6

Yukhtman Y.

*

3.5

7

Karasev V.

*

3.0

8

Kaplun

*

1.5

Team championship of "Soviet Army"- Leningrad 16-26.8.1971(4 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Tseitlin Mark

*

6.5

2

Lerner K.

*

5.0

3

Gusev V.

*

4.0

4

Gutman L.

*

3.5

5

Kernazhitsky L.

*

3.0

6

Moldavsky

*

3.0

7

Rezvov M.

*

2.5

8

Liberman

*

0.5

Team championship of "Soviet Army"- Leningrad 16-26.8.1971(5 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Kivlan I.

*

4.5

2

Fridinsky M.

*

4.5

3

Pliuto

*

4.0

4

Verner A.

*

3.0

5

Salnikov

*

2.5

6

Itkis B.

*

2.0

7

Gomyliaev

*

0.5

8

Khasin Al.

*

retired

Team championship of "Soviet Army"- Leningrad 16-26.8.1971(6 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Bilunova R.

*

5.0

2

Gordon N.

*

5.0

3

Chaikovskaya A.

*

5.0

4

Klovane A.

*

3.5

5

Iliazova

*

3.0

6

Dmitrieva F.

*

2.5

7

Sirotkina

*

2.5

8

Zueva

*

1.5

Team championship of "Soviet Army"- Leningrad 16-26.8.1971(7 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

P

1

Levitina I.

*

5.5

2

Epstein A.

*

5.0

3

Eremina

*

4.5

4

Furman N.

*

4.5

5

Vilerte B.

*

3.5

6

Vlodova

*

2.0

7

Novgorodtseva

*

2.0

8

Palgova

*

1.0


Moscow: Vasiukov E.,Epstein A.,
Odessa: Tukmakov V.,Podgaets M.,Yukhtman Y.,Lerner K.,Itkis B.,Gordon N.,Vlodova S.,
Leningrad: Karpov A.,Furman S.,Karasev V.,Tseitlin Mark,Dmitrieva F.,Verner A.,Levitina I.
Transcaucasian: Gufeld E.,Vaganian R.,Izvozchikov A.,Kernazhitsky L.,Fridinsky M., Chaikovskaya A.,Furman N.
Siberian: Cseshkovsky V.,
Baltic Navy: Dementiev O.,Zhuravliov V.,
Group Soviet Army in Germany: Zheliandinov V.,Yuferov S.,Arbakov V.,Rezvov M.,
Baltic: Klovans J.,Shmit A.,Petkevich J.,Gutman L.,Kivlan I.,Klovane A.,Vilerte B.
Shahmatno-shashechnyj biulletenj 11-1971 14 page,64 34-1971 6 page
database of games in PGN format ch_vvt71.zip(30 games of 196)