Match Grandmasters-Masters- Sochi 1970

Grandmasters:

Tal M.

Stein L.

Suetin A.

Shamkovich L.

Liberzon V.

Korchnoi V.

Lutikov A.

Results

Masters:

masters

Kuzmin G.

0 1/2

1/2 0

1/2 1

1 1

1/2 1

1 1

1 1/2

9.5

Tukmakov V.

1/2 0

1/2 1

1 1/2

1/2 0

1 1

1/2 1

1 1/2

9.0

Kupreichik V.

0 1

1/2 0

1/2 1/2

0 0

1/2 1/2

1 1

1 1

7.5

Podgaets M.

0 1/2

1/2 1/2

1 0

1/2 1/2

1 1/2

0 1

1/2 1/2

7.0

Cseshkovsky V.

0 1

1/2 1/2

0 1/2

1 0

1/2 0

0 0

0 1

5.0

Gulko B.

0 0

0 0

0 1/2

1 1

0 1/2

0 1

0 1/2

4.5

Vaganian R.

0

1/2

1/2

0

1/2

1/2

1

3.0

Beliavsky A.

0

1/2

0

0

0

0

1/2

1.0

10.5

8.5

7.5

7.5

6.5

6.0

5.0


database of games in PGN format sochi70.zip(76 games of 98)
Hosted by uCoz