Open tournament - Yurmala 1966(swiss-7 games,110+30 participants)

Rk

Name

P

1

Gutman L.

6.5

2

Sakovich

6.0

3

Gorshkov

5.5

4

Slashchev

5.5

5

Markin

5.5

6

Koniukhov

5.5

7

Yushkevich

5.5

8

Shmit A.

5.0

9

Mileika J.

5.0

Dobrynin

Shein

Norkin

Saakian

Vaskan U.

Sergeev

Urtan

Ovchinnikov

Zamiatin

Petkevich J.

Zaidel

Ignatiev

Abol

Sprantsis

Letulevich

Yanovsky

1

Nikiforova I.

6.0

2

Niazbekova

5.5

3

Mylnikova

5.0

4

Gustsone

5.0

Meshchaninova


Shahmaty 19-1966 5 page
database of games in PGN format yurmal66.zip(11 games of 490)