Spartakiad Russia Trade Teams- Moscow 1965

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

1

Lokomotiv-L

*

2.5

2

4

2.5

3.5

4

18.5

2

Trud*1-T1

1.5

*

2.5

3

3.5

3.5

3.5

17.5

3

Spartak-S

2

1.5

*

2.5

3

2

2.5

13.5

4

Burevestnik-B

0

1

1.5

*

3.5

2

3.5

11.5

5

Urozhai-U

1.5

0.5

1

0.5

*

3.5

2.5

9.5

6

Vodnik-V

0.5

0.5

2

2

0.5

*

1.5

7.0

7

Trud*2-T2

0

0.5

1.5

0.5

1.5

2.5

*

6.5

Spartakiad Russia Trade Teams- Moscow 1965(1 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

1

Borisenko G.-L

*

1/2

1

1/2

1

1

1

5.0

2

Antoshin V.-T1

1/2

*

1/2

1/2

1

1

1

4.5

3

Pavlenko-T2

0

1/2

*

1

0

1

1

3.5

4

Kholmov R.-S

1/2

1/2

0

*

1/2

1/2

1

3.0

5

Vatnikov I.-B

0

0

1

1/2

*

1/2

1

3.0

6

Chernikov O.-V

0

0

0

1/2

1/2

*

1/2

1.5

7

Korchmar E.-U

0

0

0

0

0

1/2

*

0.5

Spartakiad Russia Trade Teams- Moscow 1965(2 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

1

Ilivitsky G.-T1

*

1/2

1

1/2

1

1/2

1

4.5

2

Yakhin R.-L

1/2

*

1/2

1

0

1/2

1

3.5

3

Nezhmetdinov R.-S

0

1/2

*

1/2

1

1/2

1

3.5

4

Kuznetsov-B

1/2

0

1/2

*

1

1/2

1/2

3.0

5

Dmitriev-U

0

1

0

0

*

1

1

3.0

6

Seleznev-V

1/2

1/2

1/2

1/2

0

*

1/2

2.5

7

Bogolepov-T2

0

0

0

1/2

0

1/2

*

1.0

Spartakiad Russia Trade Teams- Moscow 1965(3 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

1

Guskov-L

*

1/2

1/2

1

1/2

1

1

4.5

2

Zhuravliov-T1

1/2

*

0

1

1

1

1

4.5

3

Zaitsev A.-S

1/2

1

*

0

1

1

1/2

4.0

4

Baranov-V

0

0

1

*

0

1

1

3.0

5

Cherniavsky-U

1/2

0

0

1

*

0

1/2

2.0

6

Godes D.-B

0

0

0

0

1

*

1

2.0

7

Ermakov-T2

0

0

1/2

0

1/2

0

*

1.0

Spartakiad Russia Trade Teams- Moscow 1965(4 board)

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

P

1

Borisenko V.-L

*

1

1

1

1/2

1

1

5.5

2

Kozlovskaya V.-T1

0

*

1/2

1/2

1

1

1

4.0

3

Tarasova-U

0

1/2

*

1/2

1

1

1

4.0

4

Kantorovich-B

0

1/2

1/2

*

1/2

1

1

3.5

5

Gurfinkel Y.-S

1/2

0

0

1/2

*

1

1

3.0

6

Nemchinova-T2

0

0

0

0

0

*

1

1.0

7

Reshetova-V

0

0

0

0

0

0

*

0.0


Shahmatisty Rossii 2-1965 1 page
database of games in PGN format ch_rtt65.zip(5 games of 84)