Championship of RSFSR juniors- Vladimir 1964(swiss-10 games)

Rk

Name

P

1

Mishuchkov N.

9.0

2

Petrushin A.

8.0

3

Zhelnin V.

7.5

4

Karpov A.

7.5

5

Anikaev Y.

7.5

6

Kolbanov V.

7.0

7

Sazontiev S.

7.0

8

Zavialov

7.0

9

Khaikin B.

7.0

10

Kosenko

7.0

11

Timoshchenko G.

6.5

12

Lukovnikov A.

6.5

13

Stukalov

6.5

14

Dashkov

6.5

15

Skvortsov

6.0

16

Menj B.

6.0

17

Bilunov B.

6.0

18

Paukman

6.0

19

Chernyshev

6.0

20

Belousov

6.0

21

Rumiantsev Y.

6.0

22

Vershinin

6.0

23

Shteiner Z.

6.0

24

Davydov S.

6.0

25

Zhukov

6.0

26

Morgunov

5.5

27

Lisenkov

5.5

28

Kuznetsov

5.5

29

Shekhtman

5.5

30

Finn

5.5

31

Simanov V.

5.5

32

Manenkov

5.5

33

Erushev

5.5

34

Stankeev

5.0

35

Sabaev E.

5.0

36

Shkliaev

5.0

37

Cherkezishvili

5.0

38

Loginov

5.0

39

Krasnov

5.0

40

Shestakov S.

5.0

41

Genkin

5.0

42

Kukarnikov

5.0

43

Emelianov

5.0

44

Muliukov

5.0

45

Nadeliaev

5.0

46

Yuferov S.

5.0

47

Pautov

5.0

48

Beznosikov V.

5.0

49

Iliukhin

5.0

50

Shteinberg

5.0

51

Kozlov

.

52

Panteleev

.

53

Sergeev

.

54

Isaev

.

55

Fedin

.

56

Popovich

.


Sait ruchess.ru
database of games in PGN format ch_jur64.zip( games of 280)