Championship Kyiv of men 1963

1 Lazarev,Efrim M
&;
1101101119.5 / 14 62.50
2 Platonov,Igor V
&;
01111119.5 / 14 62.00
3 Levin,Naum L
&;
1000111118.5 / 14  
4 Zamikhovsky,Abram Davidovich 01
&;
0101118.0 / 14 52.00
5 Ivanenko,Bogdan 000
&;
1111100118.0 / 14 50.25
6 Gershman,Semion Yakovlevich 1110
&;
00001117.5 / 14 50.25
7 Kostiuchenko,Alexander I 0011
&;
101017.5 / 14 49.25
8 Zurakhov,Vladlen Y 1010
&;
001117.5 / 14 49.00
9 Timoshenko,Anatoly 000111
&;
11007.0 / 14  
10 Levin,Mikhail 0010
&;
1106.5 / 14 45.00
11 Kurass,Iskir 0001000
&;
11116.5 / 14 38.25
12 Kofman,Abram R 10100100
&;
106.0 / 14  
13 Usachyi,Mark V 0001000
&;
115.5 / 14  
14 Gerber,Vladimir 000001011010
&;
5.0 / 14  
15 Aptekar,Lev 00000000100
&;
2.5 / 14  

Generated with ChessBase 8.0


Play-off: Lazarev E.-Platonov I. 1/2 1/2 1/2 1/2 1 3:2
database of games in PGN format ch_kie63.zip(110 games of 110)