Team Cup of M.Chigorin- Rostov-on-Don May 1962

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

1

Omsk region

*

52.0(of 72)

2

Rostov region

*

49.0

3

Sverdlovsk region

*

38.5

4

Novosibirsk region

*

37.0

5

Volgograd region

*

33.5

6

Tatarstan

*

32.0

7

Gorky region

*

31.5

8

Kemerovo region

*

31.5

9

Checheno-Ingushskaya ASSR

*

28.5

10

Cheliabinsk region

*

26.5


Gorky region: Dubinin P.,Chernikov O.,
Rostov-on-Don: Khodos G.,Zhukhovitsky S.-6.5,Zakharov A.-7.5,Gurfinkel Y., Kantorovich L.-8.5
Tatarstan: Nezhmetdinov R.,
Sverdlovsk: Ilivitsky G.,Terentiev A.,Borisenko V.-6.5,
Volgograd: Matokhin A.,Nadtocheev V.,Kalinichenko,Troinov,Sidiakina,
Novosibirsk: Krogius N.-6,
Omsk: Tarasov V.,Rusakov Y.-7,Belov L.,Lepeshkin V.-7,Kakaian,Cseshkovsky V., Volgina V.-6.5,Kislova
Checheno-Ingushskaya ASSR: Doroshkevich V.,Alimov R.-5.5,
Kemerovo region: Skotorenko V.-3,
Best resuls by boards:
1-Tarasov V.,Khodos G.,Ilivitsky G.,Vasiliev V.,Matokhin A.,Lutikov A.,Nezhmetdinov R.,Slepov V.,Skotorenko V.,
2-Rusakov Y.,Zhukhovitsky S.,Krogius N.
3-Doroshkevich V.,Belov L.,
4-Lepeshkin V.,
5-Alimov R.,
6-Zakharov A.,
7-Borisenko V.,Volgina V.
8-Kantorovich L.
Shahmaty v SSSR 8-1962 238 page
database of games in PGN format tchicu62.zip(46 games of 360)