Match Masters-Candidates to masters- Moscow 1962

Candidates:

Lepeshkin V.

Petriaev V.

Kuntsevich A.

Arseniev V.

Shabanov Y.

Barsky B.

Results

Nasters:

Antoshin V.

8.5 of 12

Ravinsky G.

8.0

Ljublinsky V.

7.5

Vasilchuk Y.

7.0

Korzin V.

7.0

Yudovich M.(jr)

6.5

7.0

5.0

4.5

4.0

3.5

3.5


database of games in PGN format moscow62.zip( games of 72)
Hosted by uCoz