Championship of Kiev- 1959

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Zurakhov V.

*

11.0

2

Nikolaevsky Y.

*

9.5

3

Zamikhovsky A.

*

9.0

4

Levin N.

*

9.0

5

Sakharov Y.

*

9.0

6

Shianovsky V.

*

8.5

7

Bannik A.

*

8.0

8

Poliak E.

*

8.0

9

Usachy M.

*

8.0

10

*

.

11

Kurass Y.

*

.

12

Aizen

*

.

13

Kostiuchenko

*

.

14

Pogrebyssky I.

*

.

15

*

.

16

*

.


Shakhmaty v SSSR 10-1959 311 page
database of games in PGN format ch_kie59.zip(23games of 120)