Team Cup of M.Chigorin- Rostov-on-Don 1957

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

1

Moscow region

*

50.0(of 72)

2

Sverdlovsk region

*

49.0

3

Rostov-on-Don

*

43.0

4

Leningrad region

*

38.5

5

Ivanovo region

*

34.5

6

Kursk

*

.

7

Altaiskiy kraj

*

.

8

Kazan

*

.

9

Karelia

*

.

10

*

.


Moscow region: Krogius N.,Yudovich M.(jr),Shkundov G.,Novopashin A.,Pankratov V., Khodko M.,Tikhomirova V.,Pankratova E.
Rostov-on-Don: Knyshenko Y.,
Sverdlovsk: Bastrikov G.,Petrov B.,Tylevich Y.,
Karelia: Yashumova E.,
Kursk: Gosin M.,
Altaiskiy kraj: Zonnenberg,
Kazan: Danilova T.,
Best results by boards:
1-Krogius N.,
2-Knyshenko Y.,
3-Bastrikov G.,
4-Novopashin A.,
5-Petrov B.,
6-Tylevich Y.,
7-Tikhomirova V.,
8-Yashumova E.,
Shahmaty v SSSR 4-1957 112 page
database of games in PGN format tchicu57.zip(60 games of 360)