All-Union Mass Tournament- Moscow 15-29.10.1956(swiss-11 games,88 participants)

Rk

Name

P

1

Kliavinsh Y.

8.5

2

Boleslavsky I.

8.0

3

Makogonov V.

8.0

4

Rubel I.

8.0

5

Pasman M.

8.0

6

Vistinietzki I.

7.5

Pitksaar K.

Vvedensky

Khalilbeil S.

Stein L.

Kholmov R.

Yukhtman Y.

Cherushev

Krutiansky A.

Giorgadze

Klovans J.

Estrin Y.

Roizman A.

Kovalenko

Demuria

Rybak

Gindin

Goldenov B.

Lipkin

Nazarov I.

Shkurovich-Khazin B.

Gilinsky I.

Sarkisian L.

Elbekov U.

Merkulov S.

Sokolov

Yakovlev E.

Vasiliev

Trapezonian

Osnos V.

Darznieks A.

Vysotsky J.

Ostrauskas A.

Kamenetsky Y.

Shifrin

Lepeshkin V.

Veitz A.

Skotorenko V.

Kagan

Kaminsky

Lugantsev L.

Kuzmin

Aramanovich I.

Yudovich M.(jr)

Persitz B.


database of games in PGN format moscow56.zip(91 games of 484)