Championship of Kiev- 1950

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Khavin A.

*

9.5

2

Sakharov Y.

*

7.5

3

Zurakhov V.

*

6.5

4

Levin

*

6.5

5

Usachy M.

*

6.5

6

Ratner B.

*

.

7

Poliak E.

*

.

8

*

.

9

Pogrebyssky I.

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.


Shakhmaty v SSSR 7-1950 page 214
database of games in PGN format ch_kie50.zip(1 games of 66)