National Tournament- Ashkhabad 1950

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Bonch-Osmolovaky M.

*

10.5

2

Nenarokov V.

*

10.0

3

Palvanov M.

*

8.5

4

Muradov H.

*

8.0

5

Khanov K.

*

7.5

6

Burashnikov

*

7.5

7

Begenchev

*

7.0

8

Aishuvakov

*

6.0

9

Kevorkov

*

5.0

10

Petrenko

*

5.0

11

Atadzhanov

*

5.0

12

Amanov V.

*

4.5

13

Tailiev T.

*

4.0

14

Pozdeev

*

2.5


database of games in PGN format ashhab50.zip(games of 91)