Championship of Lvov- April 1947

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Ilyk

*

.

2

Salygo A.

*

.

3

Botvinnik Y.

*

.

4

Sokolsky A.

*

.

5

Doloshitsky

*

.

6

Kovaliov

*

.

7

Mikhalchishin M.

*

6.5

8

Gorenstein R.

*

.

9

Monchuk

*

.

10

Bykov

*

.

11

Shiginian

*

.

12

Roizenzon L.

*

.

13

Fedoseev

*

.

14

Popovych

*

.


Berdichevsky I. Evreiskaya entsiklopedia,2016 42 page, Base Ukraine XX century
database of games in PGN format ch_lvo47.zip(13 games of 91)