Championship of Lvov- 1946

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Botvinnik Y.

*

.

2

Romanishin M.

*

9.5

3

Dinets

*

.

4

Olshansky

*

.

5

Ilyk

*

.

6

Pukhov I.

*

.

7

Shakharov

*

.

8

Kunich

*

.

9

Ovchynnikov

*

.

10

Roizenzon L.

*

.

11

Doloshitsky

*

.

12

Gurvich A.

*

.

13

Kiyanovsky A.

*

.

14

Glogovsky

*

.


Soviet chess chronicle 5-1946 18 page
database of games in PGN format ch_lvo46.zip(14 games of 91)