Championship of Dnepropetrovsk(Dnepr now)- 1946

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Skotorenko V.

*

10.5

2

Alekseev

*

.

3

Kaznacheev

*

.

4

Gavriushin

*

.

5

Boyarintsev

*

.

6

Shevchenko V.

*

.

7

Seits

*

.

8

Kalashnikov

*

.

9

Elinsky

*

.

10

Goldin

*

.

11

Ginzburg M.

*

.

12

Vlasov

*

.


Base Ukraine XX Century
database of games in PGN format ch_dne46.zip(11 games of 66)