Championship of Voronezh region- July 1945

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

P

1

Zhukhovitsky S.

*

9.5

2

Petrov D.

*

9.5

3

Bubnov

*

7.0

4

Palkin

*

6.0

5

Iljinsky

*

5.5

6

Cherkasov

*

5.5

7

Kvasnikov

*

5.0

8

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.


Kriakvin,Tkachenko Samuil Zhukhovitsky,2018 104 page
database of games in PGN format ch_vrg45.zip( games of 55)