Championship of Voronezh Region- Voronezh 1945

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Flohr S.

*

13.0

2

Zhukhovitsky S.

*

13.0

3

Petrov

*

10.0

4

Zagorovsky V.

*

10.0

5

Cherkasov

*

9.0

6

Litvishko

*

8.0

7

*

.

8

*

.

9

*

.

10

*

.

11

*

.

12

*

.

13

*

.

14

*

.

15

*

.


database of games in PGN format ch_vrg45.zip(games of 105)
Hosted by uCoz