Championship of Omsk November-December 1945

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

P

1

Poltoranov E.

*

12.5

2

Shofman

*

12.5

3

Isakov

*

12.0

4

Aleksandrov

*

9.5

5

Varman

*

9.5

6

Borak

*

9.0

7

Guzhavin

*

9.0

8

Frenkel

*

.

9

Entov

*

.

10

Loginov

*

.

11

Khmelev

*

.

12

Gluzberg

*

.

13

Shum

*

.

14

Mikhailichenko

*

.

15

Semenov

*

.

16

Grigoriev

*

.


V.Novichenko Ocherki istorii shahmat SSSR.1945 god 375 page
database of games in PGN format ch_oms45.zip(1 game of 120)