Championship of Dnepropetrovsk(Dnepr now)- 1945

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

1

Skotorenko V.

*

9.0

2

Alekseev

*

.

3

Smolianinov

*

.

4

Pavlovsky

*

.

5

Seits

*

.

6

Ginzburg M.

*

.

7

Shostak

*

.

8

Slobodiannik

*

.

9

Boyarintsev

*

.

10

Move

*

.

11

Ginzburg V.

*

.

12

Mill

*

.


Base Ukraine-XX century
database of games in PGN format ch_dne45.zip(11 games of 66)