Championship of Omsk- 1944

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

P

1

Vasiliev V.

*

11.0

2

Aleksandrov A.

*

11.0

3

Poltoranov E.

*

10.5

4

Abzhirko N.

*

8.0

5

Starchenkov

*

7.0

6

Kovalev

*

7.0

7

Shofman

*

7.0

8

Bugach

*

.

9

Gluzberg

*

.

10

Khmelev

*

.

11

Loginov

*

.

12

Tunimanov

*

.

13

*

.

14

*

.


V.Novichenko Ocherki istorii shahmat SSSR.1945 god 372 page
database of games in PGN format ch_omsk44.zip(games of 91)