Championship of Chita region- 1944

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P

1

Sumkin

*

13.0

2

Usachy M.

*

12.5

3

Mitin K.

*

11.0

4

Shustov

*

.

5

Kapustin

*

.

6

Violin

*

7.5

7

Ovchinnikov

*

6.5

8

Eliseev

*

6.0

9

Shergov

*

5.5

10

Kleusov

*

5.5

11

Balzovsky

*

5.5

12

Grevtsov

*

5.0

13

Cherniak

*

3.0

14

Polianchikov

*

3.0

15

Obydenov

*

2.5


Nasha Sibscana 01.12.2020
database of games in PGN format ch_chr44.zip(games of 105)