National Tournament Sverdlovsk 20.4-16.5.1943

1 Botvinnik,Mikhail
&;
111111110.5 / 14  
2 Makogonov,Vladimir Andreevich 0
&;
11110119.0 / 14  
3 Smyslov,Vassily 00
&;
0111118.0 / 14 46.50
4 Kan,Ilia Abramovich 00010
&;
01111118.0 / 14 44.00
5 Boleslavsky,Isaak 0010
&;
117.0 / 14  
6 Konstantinopolsky,Alexander C 0000
&;
1116.5 / 14  
7 Zagoriansky,Evgeny 0100000
&;
04.0 / 14  
8 Ragozin,Viacheslav 0000000001
&;
3.0 / 14  

Generated with ChessBase 8.0

Hosted by uCoz

database of games in PGN format sverdl43.zip(56 games of 56)