Championship of Cheliabinsk Region- April-May 1943

Rk

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

1

Zhukhovitsky S.

**

.

2

**

.

3

**

.

4

**

.

5

**

.

6

**

.

7

**

.

8

**

.

9

**

.

10

**

.


Meshin A. Shahmaty v Cheliabinske,1985 13 page
Kriakvin,Tkachenko Samuil Zhukhovitsky,2018 99 page
database of games in PGN format ch_chr43.zip( games of 90)